Bemiddeling

Hoewel meesters Willems en Nuyts de ideale partij zijn om uw zaak te verdedigen in de rechtbank, ligt de focus van hun kantoor niet op de traditionele advocatuur. Tijdens hun jarenlange loopbaan hebben deze juristen in de praktijk ondervonden dat bemiddeling tussen conflicterende partijen vaak een veel betere oplossing biedt dan een harde strijd voor de rechter.

Bij een bemiddelingsprocedure trachten meesters Willems en Nuyts via onderhandeling met de tegenpartij tot een compromis te komen. Ze streven naar een gezond evenwicht: enerzijds proberen ze uw belangen maximaal te behartigen, anderzijds houden ze rekening met de gegronde standpunten van uw tegenstander. Het doel is om tot een oplossing te komen die beide partijen tevreden stelt.

Deze ‘zachte aanpak’ heeft zijn voordelen al meermaals bewezen en krijgt dus de voorkeur van advocaten Willems en Nuyts.