Erelonen en Kosten

Het kostenplaatje van bijstand door een advocaat is voor de  cliënt uiteraard een belangrijk aspect. Veelal is het echter niet eenvoudig om op voorhand een concrete kostprijs in te schatten.
Elke zaak hangt immers af van verschillende factoren die bij aanvang van een dossier nog onbekend zijn. Het verloop van een procedure is nooit voorspelbaar. Om de cliënt onaangename verrassingen te besparen, hechten meesters Willems en Nuyts veel belang aan duidelijke afspraken en een transparante prijssetting.

Daarom worden de kosten en erelonen steeds persoonlijk met de cliënt besproken. De advocaten verantwoorden alle geleverde prestaties, kosten en uitgaven. De klant ontvangt op het einde van zijn zaak een gedetailleerde onkosten- en ereloonnota.

De kostennota geeft een opsomming van de kantoor-, verplaatsings- en gerechtskosten.

•  De kantoorkosten omvatten alle uitgaven voor brieven en getypte stukken
(afgerekend per stuk); verzendingskosten en kosten voor telefoon, fax, mail en fotokopieën
(tenzij er omvangrijke bundels gekopieerd moeten worden).
•  De verplaatsingskosten dienen om de uitgaven voor verplaatsingen te dekken.
• De gerechtskosten bestaan uit de griffiekosten, deurwaarderskosten en expertisekosten.

De ereloonnota vermeldt alle prestaties die door de advocaat persoonlijk geleverd werden.
Het aangerekende ereloon is afhankelijk van de aard, moeilijkheidsgraad en de hoogdringendheid van de zaak alsook de omvang van de geleverde prestaties.

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen worden de prestaties aangerekend tegen een uurtarief.

Het kantoor hanteert in hoofdorde een gemiddeld richttarief van 125,00 € per uur.

Dit zijn richtlijnen en kunnen derhalve worden aangepast in een concreet dossier aan de hand van een aantal parameters zoals de aard, moeilijkheidsgraad, belang en waarde van de zaak, beroepservaring en graad van specialisatie, hoogdringendheid alsmede de omvang van de geleverde prestaties.

De tarieven zijn exclusief de administratie en de verplaatsingskosten en de gerechtkosten.

De kost van de briefwisseling bedraagt 10,00 tot 12,00 € per brief.

De verplaatsingskosten worden berekend aan 0.5 €/km.

De voormelde bedragen zijn exclusief BTW.