Oorzakelijk verband en schade

Eenmaal de fout bewezen is, moet ook worden aangetoond dat die fout de oorzaak is van de schade.
Dat wordt ook het oorzakelijk of het causaal verband genoemd.