De strafrechtelijke aansprakelijkheid

Wanneer de fout ook een misdrijf is, spreekt men over de strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Naast een eventuele geldboete en/of gevangenisstraf staat de verantwoordelijke ook in
voor de schade die uit zijn handelen of nalaten voortvloeit.

Van zodra iemand voor de strafrechter komt, kan hij worden aangesproken voor het herstel
van de schade die hij of zij door zijn of haar strafrechtelijke fout veroorzaakte.