Schade en herstelplicht

De fout verplicht de verantwoordelijke om de schade te herstellen of te vergoeden.

Alleen de schade die veroorzaakt wordt door de fout komt voor vergoeding in aanmerking.
De dader is alleen verantwoordelijk voor de schade die in verband staat met de fout.

Wanneer er een contract bestaat met degene die de schade heeft toegebracht dan speelt principieel alleen de contractuele aansprakelijkheid een rol, die in het contract beperkt kan worden.

Bij buitencontractuele schade moet de dader het slachtoffer volledig terugplaatsen in
de situatie van voor de buitencontractuele daad.

Het slachtoffer heeft recht op integrale schadevergoeding mits bewijs geleverd wordt
van de fout en de schade die daarmee in rechtstreeks oorzakelijk verband staat.

Zoals u eveneens op deze website kan lezen, is het dus best om verzekerd te zijn voor de schade die men kan veroorzaken. Het is dan de verzekeraar die de schade zal vergoeden.
Bij elk schadegeval is het nuttig als dader of slachtoffer om aangifte te doen bij de verzekeraar.

Probeer in elk geval zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen van de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beiden. Een aangifte bij de politie kan een nuttige stap zijn.