Beslagrecht

Wanneer een schuldenaar niet vrijwillig zijn verbintenissen nakomt, kan hij daartoe door zijn schuldeiser gedwongen worden. In een rechtstaat mag een schuldeiser echter niet op eigen houtje zijn aanspraken realiseren. Hij mag enkel gebruik maken van de machtsmiddelen die door de overheid ter beschikking worden gesteld.

Inhoud:

 • Schuldeiser: Wat kan u doen wanneer uw schuldenaar zijn schuld niet betaalt?
 1. Ingebrekestelling
 2. Bewarende maatregel
 3. Verkrijgen van een uitvoerbare titel
 4. Gedwongen uitvoering
 • Schuldenaar: Wat te doen wanneer u betalingsmoeilijkheden heeft?
 1. Minnelijk betalingsplan
 2. Betalingsfaciliteiten vragen voor de rechtbank
 3. Collectieve schuldenregeling
 • Verjaring
 • Revindicatieprocedure indien ten onrechte beslag op uw goederen wordt gelegd