De echtscheiding gesteund op de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO)

Hoe verloopt de procedure?

Procedure gesteund op het vermoeden van ontwrichting

De procedure verloopt heel eenvoudig. De echtscheiding wordt aangevraagd door het neerleggen van een verzoekschrift waarin een aantal wettelijk verplichte inlichtingen voorkomen. Bovendien moet de rechter in het bezit komen van een aantal stukken. De rechter spreekt automatisch de echtscheiding uit na één of twee zittingen.

OP DE INLEIDENDE ZITTING

Als kan bewezen worden dat u al een tijdlang feitelijk gescheiden leeft:

• zes maand als beide echtgenoten gezamenlijk de echtscheiding aanvragen
• één jaar bij een eenzijdig verzoek

wordt de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken.

Is dat niet het geval dan wordt de zaak afgehandeld tijdens een zitting zo kort mogelijk nadat wel aan deze voorwaarden is voldaan.

OP EEN TWEEDE ZITTING

• onmiddellijk na het bereiken van een termijn van feitelijke scheiding van

•  zes maand bij gezamenlijk verzoek
•  één jaar bij eenzijdig verzoek

• na het herhalen van het verzoek te scheiden (zonder dat de feitelijke scheiding een rol speelt) met een tussenpauze van:

• drie maand bij gezamenlijk verzoek
• één jaar bij eenzijdig verzoek

De rechtbank bepaalt zelf wat de snelste procedure is.

Als u beiden de echtscheiding aanvraagt en u leeft reeds vijf maand feitelijk gescheiden dan vindt de tweede zitting een maand daarna plaats. Als u slechts twee maand feitelijk gescheiden leeft, moet u drie maand later opnieuw verschijnen om uw gezamenlijke wil opnieuw uit te drukken.