Gevolgen van de echtscheiding

Maatregelen betreffende de kinderen

De wet stelt eenvoudig dat de ‘voorlopige maatregelen’ die omtrent de kinderen werden overeengekomen, blijven gelden na de echtscheiding.

Wel is er een mogelijkheid nieuwe maatregelen toe te voegen of te wijzigen. Zolang de echtscheidingsprocedure duurt, blijft de Voorzitter in kortgeding bevoegd om dit te doen en kan men hem de problematiek opnieuw voorleggen. Na de echtscheiding is de Vrederechter in principe bevoegd voor de onderhoudsproblematiek en de Jeugdrechter van zodra er ook problemen zijn in verband met het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling.

In de praktijk stellen we vast dat voorlopige maatregelen omtrent de kinderen vaak definitief zo blijven. Men moet er in ieder geval op voorhand grondig over nadenken. Honderd keer hoorde ik dat men wel al maar iets op papier zou zetten en dat men dan later wel de nodige soepelheid aan de dag zou leggen. Mijn ervaring leert mij dat wat op papier staat in 95 % van de gevallen ook effectief wordt uitgevoerd.

Daarnaast ontwikkelde ons kantoor een werkwijze waarbij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat er eerst een proefperiode zal zijn die men dan na een aantal maanden zal evalueren en bevestigen of aanpassen.

Voor ouders die het moeilijk hebben met de grootte van het onderhoudsgeld of de alimentatie werken we met een kinderrekening waarop beide ouders voorlopig bedragen storten om dan te zien hoe het evolueert. Van de te storten bedragen wordt wel afgetrokken wat de partij die moet betalen al in natura bijdraagt (bv. voor kost en inwoon).