Fiscaal recht (belastingsrecht)

Belastingen zijn heffingen – lees ‘betalingen’ – die eenzijdig worden opgelegd door de Overheid (belastingheffer). Dit zijn de buitenlandse overheden, de Belgische federale overheden, de gewestelijke overheden of de lokale overheden.

Kortom, belastingen behoren tot het domein van het publiekrecht en zijn zeer divers.

De fiscaliteit heeft gevolgen voor de beschikbare middelen van particulieren, gezinnen en ondernemingen en uiteindelijk ook de overheid en is een rechtstak van openbare orde met een financiële en economische functie.

Directe belastingen betreffen bedragen van een min of meer voortdurende aard die door de belastingsbetaler zelf worden betaald.
Indirecte belastingen daarentegen gaan gepaard met materiële feiten of juridische handelingen van toevallige of voorbijgaande aard zonder rechtstreekse aanslag en worden geïnd van diegene die tegenover de fiscus verantwoordelijk is voor de handeling.

 1. Directe Belastingen
  • Inkomstenbelasting
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Belasting van niet-inwoners
  • Voorheffingen (onroerende en roerende voorheffingen )
 2. Indirecte belastingen
  • Douanerechten
  • BTW
  • Registratierechten
  • Successierechten
  • Jachtrechten
 3. Lokale en regionale belastingen
  • Gemeentebelastingen
  • Provinciale belastingen
  • (andere) Gewestelijke belastingen (leegstandheffingen, milieuheffingen, …)
 4. Internationale en Europese fiscaliteit
  • Belgische dubbelbelastingverdragen
 5. Fiscale geschillen & Fiscale Bemiddeling
  • Administratieve procedures (indienen, behandeling en onderhandeling van bezwaren)
  • Gerechtelijke procedures
  • Bemiddeling in fiscale zaken