Duur van de huurovereenkomst

Alle huurovereenkomsten zijn na 01/03/1991 van bepaalde duur en lopen normalerwijze 9 jaar.
Dit is automatisch het geval voor mondelinge huurovereenkomsten, geschreven overeenkomsten zonder aanwijzing van de duur en geschreven huurovereenkomsten met een bepaalde duur van 3 tot 9 jaar. Een overeenkomst voor een duur van bijvoorbeeld 6 jaar is geldig maar zal als een overeenkomst van 9 jaar worden beschouwd.

De enige uitzonderingen op deze algemene regel zijn de levenslange huurcontracten en de geschreven contracten van korte duur. Deze gelden voor een duur van 3 jaar of minder.