Duur van de pacht

De duur van de pachtovereenkomst wordt vastgesteld door de twee partijen en moet afgesloten worden voor een minimumduur van 9 jaar. Is een kortere termijn vereist, dan wordt hij van rechtswege op negen jaar gebracht.

Bij gebreke aan geldige opzegging wordt de pacht van rechtswege verlengd voor opeenvolgende periodes van negen jaar bij het einde van de gebruiksperiode. Voor een loopbaanpacht mag de kandidaat-pachter de leeftijd van 38 jaar nog niet bereikt hebben.