Herstellingen ten laste van de verhuurder

Herstellingen die ten laste van de eigenaar vallen, kunnen niet meer op de huurder worden verhaald. Clausules in een huurovereenkomst die herstellingen die tot de lijst van eigenaarsherstellingen behoren, ten laste van de huurder leggen, zijn nietig.