Indexatie

De huurprijs mag altijd geïndexeerd worden, eens per jaar, op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, zelfs indien het contract dit niet voorziet.

Het betreft echter een regel die niet verplichtend is d.w.z. dat er in het huurcontract kan bepaald worden dat er geen indexatie zal verschuldigd zijn.

Opgelet: de indexatie moet schriftelijk door de verhuurder worden gevraagd en heeft slechts terugwerkende kracht voor de drie maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag. Voor de indexeringen na 1 februari 1994 dient de gezondheidsindex gehanteerd te worden.