Verandering van eigenaar

De huurovereenkomst heeft een vaste datum
(de overeenkomst werd geregistreerd)

In dat geval dient de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst precies op dezelfde wijze na te leven als de oorspronkelijke verhuurder

De huurovereenkomst heeft geen vaste datum (niet geregistreerd)

In het geval de huurder minder dan 6 maand in de woning woont is hij niet beschermd zodat de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst kan beëindigen zonder motief of vergoeding.

In het geval de huurder het goed sinds minstens 6 maand bewoont, treedt de koper in de rechten van de hoofdverhuurder in die zin dat de koper de huurovereenkomst kan beëindigen. Dit kan gedurende een periode van 3 maand vanaf het verlijden van de authentieke akte en mits het naleven van een aantal voorwaarden:

• opzegging van 3 maand (i.p.v. 6 maand)
• om het goed persoonlijk te betrekken, belangrijke werken uit te voeren of een vergoeding te betalen
• zonder dat het einde van de driejarige periode afgewacht moet worden