Verplichte bijlagen bij het huurcontract

In het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van de huurwet is voor elk van de drie Gewesten een bijlage vastgelegd die verplicht in elk huurcontract moet worden opgenomen. Deze bijlage bevat uitleg omtrent een aantal belangrijke aspecten van het woninghuurrecht ter informatie van de huurder en de verhuurder.

Daarnaast moet bij elk contract ook een kopie worden gevoegd van het Koninklijk Besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden (inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid) waaraan een onroerend goed verhuurd als hoofdverblijfplaats ten minste moet voldoen. Van deze regels kan niet worden afgeweken in het huurcontract.