Wanneer is er sprake van een pachtovereenkomst?

De onroerende goederen moeten gebruikt worden voor een land- of tuinbouwbedrijf

De activiteit moet erop gericht zijn om natuurlijke vruchten, gewonnen dankzij eigen arbeid op de grond, voort te brengen. De genoemde landbouwactiviteit moet marktgericht zijn en een deel van de opbrengst moet voor verkoop bestemd zijn.

Er moet een prijs zijn

Het bedrag doet er niet toe en dient zelfs geen geldsom te zijn. Het betalen van dergelijke prijs mag met alle bewijsmiddelen aangetoond worden, bijvoorbeeld ook met getuigen.

Een geschrift is niet strikt noodzakelijk

Overeenkomstig artikel 3 van de pachtwet moet de pacht schriftelijk worden vastgesteld. Dit kan zowel onderhands als bij authentieke akte. De afwezigheid hiervan heeft echter geen gevolgen voor de geldigheid van de pacht, alleen maar ten aanzien van de bewijsmiddelen.

Voor de verpachter is het aan te raden een geschrift op te stellen, gezien hij, in tegenstelling tot de pachter, het bestaan van de pacht enkel met een geschrift kan bewijzen.