Het huwelijksvermogensrecht

Het huwelijk is een contract tussen twee mensen die zich verbinden.

Het huwelijksvermogensrecht is een geheel van regels die enerzijds de vermogensrechterlijke belangen tussen de echtgenoten regelen omtrent hun levensgemeenschap die ontstaat tijdens het huwelijk en anderzijds hun vermogensverhouding ten opzichte van derden.

Deze regels zijn uiteraard enkel van toepassing voor wie kiest voor het huwelijk.
Men kan er wel zijn inspiratie uithalen voor bijvoorbeeld de redactie van een samenlevingscontract.

Zie onderstaande links voor meer specifieke informatie: