Het belang en het nut van een goede keuze en voorbereiding

Het samenleven van mensen brengt dus mee dat er tussen hun respectieve vermogens heel wat financiële bewegingen zijn. Het belang van de juiste regels om de correcte verrekeningen te maken wanneer het huwelijk eindigt kan dus niet onderschat worden.

Op het ogenblik dat het huwelijk ontbonden wordt (door echtscheiding of door overlijden) dienen hun vermogens opnieuw uit elkaar gehaald te worden of vereffend en verdeeld te worden. Hierdoor ontstaan tussen de” verschillende vermogens rekeningen. Deze procedure wordt de “vereffening-verdeling” genoemd. Deze ontbinding vergt heel wat voorbereidingswerk.

Die voorbereiding gebeurt best zo vroeg mogelijk wanneer het huwelijk ontbonden is of dreigt te worden. Veel zal afhangen van de documenten die kunnen aantonen waarop een echtgenoot recht heeft.

Nadenken over welk huwelijksstelsel het best antwoordt aan de bedoelingen van de echtgenoten en hun verwachtingen is eveneens belangrijk wanneer zij belangrijke financiële beslissingen nemen.

Onder deze rubriek gaan we verder in op de werking van het secundair huwelijksvermogensrecht.