Overeenkomsten

In een moderne maatschappij rusten op elke burger heel wat rechtsverplichtingen die door de overheid worden opgelegd. Naast deze wettelijke verplichtingen kunnen particulieren specifieke verplichtingen aan elkaar opleggen door het sluiten van overeenkomsten.

Een overeenkomst is een rechtshandeling tussen twee of meer personen waarbij een partij jegens een andere zich verbindt iets te doen, iets niet te doen of iets te geven. De meeste overeenkomsten zijn wederkerig. Dit wil zeggen dat beide partijen beloven iets te doen voor de andere partij.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de koopovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt de eigendom van de zaak over te dragen aan de koper.
De koper verbindt zich ertoe een welbepaalde prijs te betalen.

Een dergelijke overeenkomst steunt op de wilsovereenstemming tussen partijen. Het is de wil van de partijen die de inhoud van de overeenkomst bepaald. De overeenkomst ontstaat dan ook door de aanvaarding van een aanbod.

Gezien de overeenkomst gesteund is op de wil van de partijen strekt de overeenkomst partijen tot wet. Geldig aangegane overeenkomsten verbinden partijen over en weer.

Zie onderstaande links voor meer specifieke informatie: