Beëindiging overeenkomst

Indien de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst worden nageleefd, dooft de overeenkomst uit. Als het goed is geleverd en de prijs betaald dooft de overeenkomst uit, waardoor het contract ophoudt verder effect te sorteren.

Een overeenkomst kan geschorst of beëindigd worden door een:

  • Schorsing, waarbij de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk wordt opgeschort.
  • Een verbreking van de overeenkomst indien beide partijen daarmee instemmen.
    De overeenkomst houdt op te bestaan.
  • Een ontbinding, zoals eerder besproken. Het is alsof de overeenkomst nooit bestaan heeft.
  • Een herroeping indien slechts 1 partij zich verbonden heeft tot een bepaalde verplichting.
  • Een nietigheid, wat eerder werd besproken bij de wilsgebreken en waarbij het ook hier is alsof de overeenkomst nooit bestaan heef.
  • Een verval, waarbij de overeenkomst wordt beëindigd en niet wordt teruggekeerd in de tijd. De overeenkomst heeft wel degelijk bestaan, maar wordt niet meer verder uitgevoerd.