Bewijsmiddelen

Een overeenkomst ontstaat op het ogenblik dat partijen tot wilsovereenstemming komen.
Om de overeenkomst te bewijzen dient men echter beroep te doen op een aantal bewijsmiddelen.

Om een verbintenis te bewijzen kunnen slechts een beperkt aantal bewijsmiddelen aangewend worden:

  • Het schriftelijk bewijs
  • Het bewijs door getuigen
  • De vermoedens
  • De bekentenis
  • De eed