Voorwaarden

Om geldig te zijn moet ieder contract voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Er moet toestemming of wilsovereenkomst zijn van de partijen die zich verbinden
  • De partijen moeten bekwaam zijn
  • De overeenkomst moet een bepaald voorwerp hebben
  • De overeenkomst moet een geoorloofde oorzaak hebben

Indien aan al deze voorwaarden voldaan is heeft men een geldige overeenkomst gesloten.