Wilsgebrek

Soms kan de toestemming echter een gebrek vertonen waardoor de overeenkomst in principe nietig is. Men spreekt dan van wilsgebreken.

Wilsgebreken doen zich voor als de werkelijke wil van partijen aangetast wordt door een verkeerde voorstelling van zaken of onder druk van een externe factor.

De wilsgebreken zijn dwaling, bedrog, geweld en benadeling.