Procedure voor de rechtbank

Wanneer de Procureur des Konings oordeelt dat voldoende bezwaren bestaan ten laste van een bepaalde verdachte, zal hij deze dagvaarden voor de Politierechtbank, Correctionele Rechtbank,
of indien nodig voor het Hof van Assisen.

Het zal de rechter zijn die, op basis van het voor de procureur gevoerde strafonderzoek, zal oordelen of het misdrijf bewezen geacht wordt én welke straf zal opgelegd worden.

De rechter kan verschillende zaken besluiten:

• De rechter kan oordelen dat u niet schuldig bent
• De rechter kan u veroordelen tot het betalen van een geldboete
• De rechter kan u veroordelen tot een gevangenisstraf
• De rechter kan u een alternatieve straf opleggen