Vennootschapsrecht

Vennootschappen:

Wat is een vennootschap?

Een vennootschap ontstaat wanneer twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen op grond van een contract met als doel: het uitoefenen van één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten en het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de vennoten.

Waarom een vennootschap oprichten?

Er zijn verschillende redenen waarom het nuttig kan zijn om een vennootschap op te richten:

• de vennootschap krijgt een eigen rechtspersoonlijkheid waardoor de aansprakelijkheid
van de vennoten beperkt wordt
• de vennootschap laat een vlottere juridische georganiseerde samenwerking toe tussen
geldschieters en vennoten
• een vennootschap kan ook interessant zijn in het kader van opvolgingsproblematieken
(denk hierbij aan erfrecht en beheer van een familiaal vermogen)
• een vennootschap biedt heel wat fiscale voordelen

Een vennootschap kan ondanks het “contract” ook door één vennoot worden opgericht in het kader van een éénpersoons BVBA.

Zie onderstaande links: