De rol van de advocaat en notaris

De taak van de advocaat bestaat erin om uit de verschillende soorten vennootschappen deze te kiezen die het meest op het lijf geschreven staat van de cliënt.

Dit vraagt om een grondige studie van de doelstellingen die de cliënt met de oprichting van een vennootschap op het oog heeft. Tussen de verschillende vormen van vennootschappen bestaan immers essentiële verschillen op vlak van rechtspersoonlijkheid, oprichting, inbreng, bestuur, maatschappelijk kapitaal, boekhouding, vereffening en aansprakelijkheid. Maar er moet ook rekening worden gehouden met allerhande fiscale bepalingen die vaak de ontstaansreden zijn van veel vennootschappen.

Heel wat vennootschappen laten voor hun oprichting een notariële oprichtingsakte opstellen. Hiervoor is de notaris de geknipte persoon, al zal de raadsman u hierbij ook objectief advies kunnen geven aangezien de notaris zich vaak zal focussen op de eigenlijke oprichting van de vennootschap.

Eenmaal de vennootschap is opgericht, kan het advies van de raadsman ook nuttig zijn voor het bestuur van de vennootschap, de beslissingen van bestuur, de algemene vergadering en alles wat de dagdagelijkse werking en het voortbestaan van de vennootschap betreft. De taak van de advocaat mag niet, zoals vaak, beperkt blijven tot het ogenblik waarop een conflict tussen de verschillende leden van de vennootschap ontstaat. De raadsman is de meest geschikte persoon om aan conflictbeheersing te doen binnen uw vennootschap.

De vennootschap steunt immers op een samenwerking van twee of meer personen en het is altijd mogelijk dat wat als een mooi huwelijk begon, ontaardt in een bittere echtscheiding. Vennootschappen leiden ook vaak een langer leven dan de vennoten zelf. Conflictbeheersing is ook dan belangrijk bij onderhandelingen over het in- en uittreden van de vennoten of de opvolging binnen de vennootschap.

Wacht daarom nooit tot een conflict escaleert en dit de werking van de vennootschap op een definitieve en onherroepelijke wijze onmogelijk maakt, met belangrijke financiële gevolgen als gevolg. En conflict moet onmiddellijk op een beheerste manier worden bijgelegd of op een passende manier worden opgelost. De eventuele uitsluiting van een vennoot, bestuurder of zaakvoerder kan het best worden voorbereid zodat u een dossier hebt. Een dergelijk dossier kan een belangrijke basis of hulpmiddel zijn bij onderhandelingen over een uittredeprijs of bij het inschakelen van de rechtbank bij dergelijke onderhandelingen.