Burgerlijke aansprakelijkheid en identiteit van de bestuurder

Ouders, voogden en werkgevers die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de schadevergoeding en kosten die voortvloeien uit een verkeersinbreuk zijn ook aansprakelijk voor de geldboete.

Ook de arbeidswetgeving voorziet in het art. 18 Wet Arbeidsovereenkomsten dat de werkgever alleen aansprakelijk is voor de schade ontstaan door de fout van zijn werknemer tenzij deze met opzet gebeurde of dit een zeer veel voorkomende lichte fout betreft.

Uw werkgever moet dus de geldboete en kosten dragen van een verkeersovertreding begaan tijdens de uitoefening van de arbeid.

Binnen de vennootschappen en/of verenigingen wordt de zaakvoerder of bestuurder veroordeeld
(specifieke inbreuk) wanneer deze niet kan aantonen wie de overtreding beging tot een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maand en/of een geldboete van € 200 tot € 4.000.

Voor natuurlijke personen bestaat een te weerleggen vermoeden dat de titularis van de nummerplaat de inbreuk beging.