Gewone overtredingen

De andere overtredingen van voormelde reglementen worden bestraft met een geldboete van
10 (€ 55) tot 250 (€ 1375). In geval van verzachtende omstandigheden, kan de geldboete verminderd worden tot een minimumbedrag van 1 euro. De straffen worden verdubbeld bij herhaling van de overtreding binnen het jaar te rekenen van de dag van de uitspraak waarop een vorig veroordelend vonnis van kracht ging.

Gewone overtredingen gaan doorgaans niet gepaard met een rijverbod, tenzij u een derde gewone overtreding zou begaan binnen het jaar.