Inbreuken in verband met het rijbewijs en het recht tot sturen

• sturen zonder rijbewijs of niet geschikt zijn voor het rijden met een (voorlopig) rijbewijs verkregen op basis van een valse verklaring, geeft aanleiding tot een geldboete van € 200
(€ 1.100) tot € 2.000 (€ 11.000) en facultatief verval op het recht van sturen
• het niet bij hebben van het rijbewijs leidt tot een veroordeling van € 10 (€ 55) tot € 500
(€ 2.750)
• het rijden ondanks rijverbod resulteert in een gevangenisstraf van 15 dagen tot 1 jaar en/of een geldboete van € 500 (€ 2.750) tot 2.000 (€ 11.000) en verplicht verval van minstens 3 maand
• het rijden ondanks onmiddellijke intrekking van het rijbewijs resulteert in een gevangenisstraf van 3 maand tot 1 jaar en/of een geldboete van € 200 (€ 1.100) tot € 2.000 (€ 11.000) en verplicht verval van het recht op sturen voor minstens 3 maand
• inbreuken op de scholing worden veroordeeld met een geldboete van € 50 (€ 275) tot
€ 500 (€ 2.750)
• het toevertrouwen van een wagen aan iemand zonder rijbewijs of met rijverbod met een geldboete van €100 (€ 550) tot € 1.000 (€ 5.500)