Niet-inschrijving van een voertuig

Niet-inschrijving van een voertuig of het niet inschrijven van een voertuig geeft aanleiding tot een gelijkaardige bestraffing als het niet verzekerd rondrijden.