Schema

Het volgend schema geeft een aantal veel voorkomende overtredingen weer en hun nieuwe bestraffingen. De besproken straffen worden best nog eens hoger ingeschat gezien het schema geen nuancering toelaat.

Inbreuken en straffen

CATEGORIE

ONMIDDELIJKE
INNING

BOETE (*)

VERVAL RECHT TOT STUREN

Gewone overtreding

€ 50

Van
€ 55
tot
€ 1375

Geen (**)

Zware overtreding 1°

€ 150

Van
€ 275
tot
€ 1375

Facultatief

Zware overtreding 2°

€ 175

Van
€ 275
tot
€ 2750

Facultatief

Zware overtreding 3°

€ 300 (***)

Van
€ 550
tot
€ 2750

8 dagen (max. 5 jaar)

Alcoholintoxicatie
(0,22 tot 0,35) lucht

€ 137,5

Van
€ 137,50
tot
€ 2750

Facultatief

Alcoholintoxicatie
(meer dan 0,35) lucht

Van
€ 1100 tot
€ 11000

Facultatief

Dronkenschap, invloed van drugs of medicatie

Van
€ 1100 tot
€ 11000

Van 1 maand tot 5 jaar

Onwettige drugs

Van
€ 1100 tot
€ 11000

Facultatief

Iemand aansporen tot rijden met alcoholintoxicatie of dronkenschap

Van
€ 1100 tot
€ 11000

Facultatief

Voertuig toevertrouwen aan iemand met alcoholintoxicatie of dronkenschap

Van
€ 1100 tot
€ 11000

Facultatief

(*) de boetes worden verdubbeld in geval van herhaling van zware overtredingen
(**) wel een mogelijk verval van sturen in geval van herhaling na drie veroordelingen
(***) alleen als de persoon geen domicilie of verblijf in België heeft

Verplicht verval tot sturen

INBREUK

DUUR

AF TE LEGGEN TEST

Zware overtreding

8 dagen tot
5 jaar

Facultatief

Geen rijbewijs

3 maanden
tot 5 jaar

Facultatief

Vervallen rijbewijs

3 maanden
tot 5 jaar

Facultatief

Vluchtmisdrijf met letsels of dood tot gevolg

3 maanden
tot 5 jaar

Facultatief

Herhaling onder invloed van drugs

3 maanden
tot 5 jaar

Medisch en psychologisch

Herhaling van alcoholintoxicatie of dronkenschap door drugs of medicatie

3 maanden
tot 5 jaar

Medisch en psychologisch

Dronkenschap en invloed van drugs of medicatie

1 maand tot
5 jaar

Medisch en psychologisch

Herhaling alcoholintoxicatie, dronkenschap, drugs met slagen en verwondingen

Minimum
6 maanden

Theorie, praktijk, medisch en psychologisch

Zware overtreding, alcoholintoxicatie, dronkenschap of drugs met onopzettelijke doding

Minimum
3 maanden

Theorie, praktijk, medisch en psychologisch

Herhaling, alcoholintoxicatie, dronkenschap of drugs met onopzettelijke doding

Minimum
1 jaar

Theorie, praktijk, medisch en psychologisch