Schade – niet verzekering

Als men door een overtreding schade berokkent dan moet men deze vergoeden.

Voor de berokkende schade heeft de Wetgever voorzien dat elke bestuurder van een motorvoertuig of bepaalde aanhangwagens verzekerd moet zijn via een rechtsgeldige verzekering voor de schade die hij hiermee kan veroorzaken.
Wie niet verzekerd is kan worden gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en met een geldboete van € 100 tot € 1.000 of met één van die straffen alleen. Zijn motorvoertuig kan in beslag worden genomen en kan verbeurd worden verklaard. Als er dan schade wordt berokkend, komt het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding integraal verhalen.