Verjaring van de verkeersmisdrijven

De strafvordering die het gevolg is van een overtreding van deze wet en van vastgestelde besluiten ter uitvoering ervan, verjaart door het van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de overtreding is begaan.
Voor overtredingen zoals alcoholintoxicatie of vluchtmisdrijf bedraagt deze termijn drie jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding is begaan. In geval van lichamelijke letsels is de verjaring 5 jaar.

Die verjaring wordt gestuit door bepaalde onderzoeksdaden zonder dat de termijn het dubbele kan bedragen. Stuiting betekent dat een nieuwe termijn start.
Daarnaast is ook schorsing mogelijk, wat impliceert dat de termijn tijdelijk opgeschort wordt. Uw raadsman zal u hierover meer duidelijkheid kunnen geven.