Vluchtmisdrijf

Voor vluchtmisdrijf geldt een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maand met een geldboete van € 200 (€ 1100) tot € 2000 (€ 11 000) of een van deze straffen.
Deze bestraffing geldt voor bestuurders die zich bewust zijn van het feit dat ze de oorzaak of aanleiding zijn tot een verkeersongeval, aanwezig waren op de openbare plaats en desondanks de vlucht nemen om zich aan de officiële vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet rechtstreeks zijn schuld is.

Wanneer het ongeval voor een ander slagen, verwondingen of de dood tot gevolg heeft, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van 400 (€ 2200) tot 5 000 (€ 27 500), of met een van beide straffen.

Voorwaarden

Opdat men u kan vervolgen voor vluchtmisdrijf is het noodzakelijk dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u heeft schade toegebracht aan een derde
  • het ongeval deed zich voor op een openbare plaats (de openbare weg of een plaats die voor het publiek toegankelijk is, zoals een ondergrondse parking of andere publieke parking zoals die van een grootwarenhuis, bedrijf, café of restaurant; de oprit van een privéwoning is geen openbare plaats.)
  • u heeft ‘de vlucht genomen’ (d.w.z. u heeft zich fysiek verwijderd van de plaats van het ongeval: u reed weg of ging te voet verder; of u mengde zich opzettelijk onder de omstaanders om zo ‘te verdwijnen’; of u bleef ter plaatse tot de aankomst van de autoriteiten maar u verdween voordat zij u konden ondervragen, ook al liet u uw identiteitsbewijs en wagen achter op de plaats van het ongeval)
  • u had de bedoeling om zich te onttrekken aan de ‘dienstige’ vaststellingen (alle vaststellingen die het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval helpen).

Als rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkene bij een ongeval bent u verplicht om ook na de aankomst van de autoriteiten standby te blijven voor eventuele ondervraging of andere vaststellingen (bv. alcoholcontrole), zelfs al treft u geen schuld. Ook als u later op uw passen terugkomt en zich bijvoorbeeld toch meldt bij de politie enkele uren later, heeft u nog steeds gezondigd aan vluchtmisdrijf.

Het niet ter plaatse blijven

Niet ter plaatse blijven en vluchtmisdrijf plegen zijn twee verwante misdrijven. Het niet ter plaatse blijven wordt beschouwd als een gewone overtreding. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkene in een ongeval moet immers aan de ene kant de nodige maatregelen nemen om de veiligheid te verzekeren en aan de andere kant ter plaatsen blijven om de gezamenlijke vaststellingen te doen; of, zo er tussen de betrokkenen geen akkoord bestaat om deze te doen, samen met een bevoegd persoon.
Gemakkelijkheidshalve wordt aanvaard dat iemand die zonder reden niet ter plaatse bleef zonder de bedoeling om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zich schuldig maakt aan het misdrijf van ‘niet ter plaatse blijven’ dat minder streng bestraft wordt als vluchtmisdrijf.

Meestal zal de bestraffing bij vluchtmisdrijf naast de geldboete ook gepaard gaan met een rijverbod zoals besproken onder punt 6.