Wat is de straf en hoe wordt die bepaald?

De verkeerswet wordt door de bezorgdheid van de wetgever voortdurend aangepast.
Een laatste wijziging kwam tot stand met het Koninklijk Besluit van 7 april 2007. Maar het is vooral de nieuwe wet van 1 maart 2004 en het Koninklijk Besluit van 30 september 2005 die het verkeersrecht in belangrijke mate veranderde.

Alle straffen in de wet voorzien op overtredingen moeten verhoogd worden met de opdeciemen wat impliceert dat ze met 5 moeten vermenigvuldigd worden. Voor overtredingen begaan na 1 maart 2004 zijn de opdeciemen bepaald op 5,5 (deze zullen hierna ook gehanteerd worden).

Elke veroordeling gaat trouwens ook gepaard met een belasting of een solidariteitsbijdrage aan het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden van € 10, voor inbreuken voor 1 maart eveneens te vermenigvuldigen met 5,5 opdeciemen.