Zware overtreding: soorten en bestraffing

Zware overtredingen worden bestraft met een geldboete van:

• 100 (€ 550) tot 500 (€ 2750) voor derde graad – verplicht rijverbod van minstens 8 dagen
• 50 (€ 275) tot 500 (€ 2750) voor tweede graad – facultatief rijverbod
• 50 (€ 275) tot 250 (€ 1375) voor eerste graad – facultatief rijverbod

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen het jaar te rekenen van de dag waarop de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis van kracht is gegaan.

Zoals onder punt 6 wordt uiteengezet, kunnen zware overtredingen naast met een geldboete gesanctioneerd worden met een rijverbod.

 

Zware overtreding eerste graad

Voorbeelden:

 • De maximum toegestane snelheid met meer dan 10 tot minder dan 20 km per uur overschrijden, behalve in zones 30, woonerven en schoolomgevingen.
 • Geen controle hebben over zijn voertuig of niet in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren.
 • Met een onaangepaste snelheid rijden, de veiligheidsafstanden niet respecteren, de normale beweging van de andere gebruikers hinderen door met een abnormaal lage snelheid te rijden of plots onnodig te remmen, aansporen tot overdreven snelheid, niet vertragen of stoppen bij het naderen van dieren die zich op de openbare weg bevinden.
 • Inhalen op een overweg, gesignaleerd door het verkeersbord A45 of A47.
 • Rijden op een weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters met een voertuig dat daar geen toegang heeft.
 • Rijden of parkeren in een voetgangerszone zonder daartoe gemachtigd te zijn.
 • Het voertuig parkeren of laten stilstaan op voetpaden, fietspaden, overwegen, oversteekplaatsen, enz.
 • Parkeren op een plaats voor gehandicapten zonder de nodige kaart aan de voorruit.

Zware overtreding tweede graad

Voorbeelden:

 • De maximum toegestane snelheid overschrijden met 10 km per uur of meer maar minder dan 20 km per uur in zones 30, woonerven en schoolomgevinge.
 • De maximum toegestane snelheid overschrijden met 20 km per uur of meer maar minder dan 40 km per uur, indien die algemeen van aard is, bepaald door middel van signalisatie of volgens de categorie van het voertuig.
 • Gebruik maken van de links gelegen rijbaan op openbare wegen waarvan de rijbanen duidelijk van elkaar gescheiden zijn en dit gebruik niet toegestaan is.
 • Het niet in acht nemen van de voorrangregels, geen voorrang verlenen aan prioritaire voertuigen, het overtreden van de regels met betrekking tot het kruisen van andere voertuigen, enzovoort.
 • Een bestuurder links inhalen die te kennen geeft dat hij links wil afslaan of zijn voertuig wil opstellen aan de linkerkant van de openbare weg en die zich reeds naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren.
 • De afstand tussen de voertuigen onderling niet in acht nemen.
 • Een voertuig in het verkeer brengen dat niet ingeschreven is en die dus niet de kentekenplaat draagt die bij de inschrijving wordt toegekend.
 • Handelingen uitvoeren op de kentekenplaten zoals deze moedwillig bedekken.

Zware overtreding derde graad

Voorbeelden:

 • De maximum toegestane snelheid overschrijden met 20 km per uur of meer in zones 30, woonerven en schoolomgevingen
 • De maximum toegestane snelheid overschrijden met 40 km per uur of meer, indien die algemeen van aard is, bepaald door middel van signalisatie of volgens de categorie van het voertuig.
 • Geen gevolg geven aan de bevelen van een bevoegd persoon.
 • Rechts inhalen wanneer dit verboden is. Links inhalen bij het naderen van de top van een helling of in een bocht, terwijl inhalen daar verboden is.
 • Op een autosnelweg of een autoweg een dwarsverbinding gebruiken, keren, achteruit rijden of in de tegenovergestelde rijrichting.