Kies voor een persoonlijke
juridisch begeleiding

Contacteer ons

Meer weten over het aansprakelijkheidsrecht?

Kom meer te weten over wat Advocatenkantoor Willems-Nuyts voor u kan betekenen op het vlak van aansprakelijkheidsrecht. In Lille ontvangt u uiteraard bij de advocaten gericht advies over onderstaande zes onderdelen:

De onrechtmatige daad

Naast de contractuele aansprakelijkheid die verder vloeit uit een overeenkomst bestaat eveneens de buitencontractuele aansprakelijkheid. Deze komt voort uit de onrechtmatige daad.

De daad ontstaat uit feiten die verbintenissen doen ontstaan zoals ook een overeenkomst verbintenissen schept. Een persoon moet namelijk instaan voor de nadelige gevolgen die andere personen ondergaan als gevolg van een bepaalde handeling of voorval.

Het slachtoffer dient na dergelijke feiten teruggeplaatst te worden in de situatie van voor er een fout werd gemaakt of voor er schade plaatsvond. Door zijn of haar fout creëert de dader een verbintenis om tot herstel over te gaan. Meestal bestaat deze uit een schade vergoeding.

De strafrechtelijke aansprakelijkheid

Vanaf het moment dat de fout ook een misdrijf is, wordt er over strafrechtelijke aansprakelijkheid gesproken. Naast een mogelijke geldboete en/of gevangenisstraf staat de verantwoordelijke eveneens in voor de schade die uit zijn handeling of nalatigheid voortvloeien.

Wanneer een persoon voor een strafrechter komt, kan hij of zij worden aangesproken voor het herstel van de schade die door de strafrechtelijke fout werd veroorzaakt.

De persoonlijke aansprakelijkheid

In deze situatie begaat de dader een onrechtmatige daad. Deze ontstaat uit een persoonlijke fout die schade veroorzaakt die in oorzakelijk verband staat met die fout. De persoonlijke fout wordt op dat moment aanzien als een handeling of nalatenschap die niet overeenkomt met wat een goede huisvader in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan.

De handeling of het gebrek aan handelen wordt getoetst aan het begrip van ‘de goede huisvader.’

De kwalitatieve aansprakelijkheid

De verantwoordelijke is een ouder of een werkgever van iemand die schade heeft veroorzaakt of de verantwoordelijke is eigenaar van of bezit een goed dat schade berokkent. Deze schade ontstaat eveneens wanneer een dier of een zaak waardoor u verantwoordelijk bent schade veroorzaakt.

Verder zijn aanstellers of werkgevers verantwoordelijk voor hun aangestelden, onderwijzers en ambachtslieden voor hun leerlingen. Daarnaast zijn ouders verantwoordelijk voor de fouten van hun kinderen.

De aansprakelijkheid van personen voor de dagen van zaken en dieren betekent dat de bewaarder ervan de schade veroorzaakt die door abnormale gedragingen van dieren of zaken werden toegebracht.

Ouders dragen het vermoeden van aansprakelijkheid voor handelingen van hun kinderen die schade met zich meebrengen. Dit vermoeden is gebaseerd op de veronderstelling dat de ouders een fout begingen tijdens het toezicht of tijdens de opvoeding van het kind. Deze vooronderstelling is weerlegbaar.

Onderwijzers en ambachtslieden zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de ontstane schade van de leerlingen die onder hun toezicht stonden op het moment van de feiten.

Er is een onweerlegbare aansprakelijkheid van werkgevers of aanstellers voor de schade die hun werknemers of aangestelden begaan binnen de betrekking waarvoor zij werden aangesteld.

Wanneer er geen persoonlijke fout aanwezig is, wordt er van kwalitatieve aansprakelijkheid gesproken. U bent aansprakelijk vanaf het moment dat is aangetoond, dat de persoon, het dier of de zaak die u onder u hoede heeft, schade heeft veroorzaakt. U zal worden aangesproken als verantwoordelijke voor een andere persoon, zaak of dier.

In deze situatie bestaat er een vermoeden van schuld van de door de wet aangeduide verantwoordelijke persoon. Wanneer u een externe oorzaak kan aanduiden waardoor de schade werd veroorzaakt, gaat u echter vrijuit. Deze externe oorzaak kan iedere persoon, elk feit of elke gebeurtenis zijn, uitgezonderd van het organisme waardoor u verantwoordelijk bent.

Bewijs van fout, schade en oorzakelijk verband

Eenmaal de fout is bewezen, moet ook worden aangetoond dat die fout de oorzaak is van de schade. Dit wordt het oorzakelijk of het causaal verband genoemd.

Schade en herstelplicht

In deze fase verplicht de fout aan de verantwoordelijke om de schade te herstellen of te vergoeden. Enkel schade die werd veroorzaakt door de fout van de dader komt hiervoor in aanmerking.

Wanneer er een contract bestaat met de persoon die de schade heeft toegebracht, is principieel alleen de contractuele aansprakelijk van belang. Deze kan in het contract worden beperkt.

Bij buitencontractuele schade moet de dader het slachtoffer volledig terugplaatsen in de situatie van de buitencontractuele daad. Het slachtoffer heeft recht op een integrale schadevergoeding als het bewijs wordt aangetoond van de fout en van de schade die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat.

Op de website van Advocatenkantoor Willems-Nuyts wordt reeds aangeraden om verzekerd te zijn voor de schade die hij of zij kan veroorzaken. De verzekeraar zal in dergelijke situaties de schade vergoeden. Het is nuttig dat dader of slachtoffer bij ieder schadegeval een aangifte doen bij de verzekeraar.

Een bijkomend advies is om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen van de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beiden. Een aangifte bij de politie kan hierbij eveneens een nuttige beslissing zijn.

Contact

Heeft u na het overlopen van de informatie over het aansprakelijkheidsrecht nog vragen? Maak een afspraak bij Advocatenkantoor Willems-Nuyts in Lille voor een verdere stap. Bekijk eveneens de andere rechtstakken waarin het advocatenkantoor actief is.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken