Kies voor een persoonlijke
juridisch begeleiding

Contacteer ons

Uw advocatenkantoor staat u bij in het vennootschapsrecht

Denkt u er aan om een vennootschap op te richten? Bereid u dan zeker goed voor richting de opstart of laat u begeleiding doorheen het jaar. Advocatenkantoor Willems – Nuyts wenst u alvast op de goede weg te zetten met deze informatie en richtlijnen. Mail gerust naar de advocaten voor extra begeleiding rond vennootschapsrecht.

Wat is een vennootschap?

Een vennootschap ontstaat wanneer twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen op grond van een contract met als doel: het uitoefenen van één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten en het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de aandeelhouders.

Waarom een vennootschap oprichten?

Er zijn verschillende redenen waarom het nuttig kan zijn om een vennootschap op te richten:

 • de vennootschap krijgt een eigen rechtspersoonlijkheid waardoor de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt wordt

 • de vennootschap laat een vlottere juridische georganiseerde samenwerking toe tussen geldschieters , aandeelhouders en bestuur.

 • een vennootschap kan ook interessant zijn in het kader van opvolgingsproblematieken (denk hierbij aan: erfrecht & beheer van een familiaal vermogen, Fusies & Overnames)

 • een vennootschap biedt heel wat fiscale voordelen.

Een vennootschap kan ondanks het “contract” ook door één vennoot worden opgericht in het kader van een éénpersoons BV.

KEUZE VAN DE VENNOOTSCHAPSVORM

Rechtspersoonlijkheid vs. geen rechtspersoonlijkheid

Er is de keuze uit vennootschappen zonder en met rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid noemt men een maatschap.

Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid zijn :

 • de vennootschap onder firma (V.O.F.)

 • de commanditaire vennootschap (Comm. V.)

 • Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid zijn :
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV.)

 • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CV)

 • de naamloze vennootschap (NV)

 • de Europese vennootschap (SE)

 • de Europese Coöperatieve vennootschap ( SCE)

DE ACTIVITEITEN VAN DE VENNOOTSCHAP

 • Alle activiteiten die wettelijk toegelaten zijn, kunnen gexploiteerd worden door een vennootschap.
 • HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
 • Een vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
 • DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
 • De bestuurder(s) worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
 • Indien gewenst of wettelijk voorgeschreven benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders een commisaris(sen)die ter plaatse inzage kunnen nemen van de boeken en geschriften van de vennootschap.

De rol van de advocaat

De taak van het advocatenkantoor uit Lille bestaat erin om uit de verschillende soorten vennootschappen deze te kiezen die het meest op het lijf geschreven staat van de cliënt.

Dit vraagt om een grondige studie van de doelstellingen die de cliënt met de oprichting van een vennootschap op het oog heeft.

Tussen de verschillende vormen van vennootschappen bestaan immers essentiële verschillen op vlak van rechtspersoonlijkheid, oprichting, inbreng, bestuur, maatschappelijk kapitaal, boekhouding, vereffening en aansprakelijkheid.

Maar er moet ook rekening worden gehouden met allerhande fiscale bepalingen die vaak de ontstaansreden zijn van veel vennootschappen.

Heel wat vennootschappen laten voor hun oprichting een notariële oprichtingsakte opstellen hetgeen voor vele vennootschappen een wettelijke verplichting is.

Hiervoor is de notaris de geknipte persoon, al zal de raadsman u hierbij ook objectief advies kunnen geven aangezien de notaris zich vaak zal focussen op de eigenlijke oprichting van de vennootschap.

Eenmaal de vennootschap is opgericht, kan het advies van de raadsman ook nuttig zijn voor het bestuur van de vennootschap, de beslissingen van bestuur, de algemene vergadering en alles wat de dagdagelijkse werking en het voortbestaan van de vennootschap betreft. De taak van de advocaat mag niet, zoals vaak, beperkt blijven tot het ogenblik waarop een conflict tussen de verschillende leden van de vennootschap ontstaat. Uw advocaten zijn de meest geschikte personen om aan conflictbeheersing te doen binnen uw vennootschap.

De vennootschap steunt immers op een samenwerking van twee of meer personen en het is altijd mogelijk dat wat als een mooi huwelijk begon, ontaardt in een bittere echtscheiding.

Vennootschappen leiden ook vaak een langer leven dan de vennoten zelf. Conflictbeheersing is ook dan belangrijk bij onderhandelingen over het in- en uittreden van de aandeelhouders of de opvolging binnen de vennootschap.

Wacht daarom nooit tot een conflict escaleert en dit de werking van de vennootschap op een definitieve en onherroepelijke wijze onmogelijk maakt, met belangrijke financiële gevolgen als gevolg.

En conflict moet onmiddellijk op een beheerste manier worden bijgelegd of op een passende manier worden opgelost. De eventuele uitsluiting van een aandeelhouder(s), bestuurder(s) kan het best goed en gedocumenteerd worden voorbereid vooraleer U overgaat tot besprekingen en onderhandelingen.

Een goede en gedocumenteerde voorbereiding  is een basis en hulpmiddel bij besprekingen en onderhandelingen over een bv. een  uittrede/overname prijs of bij het inschakelen van de rechtbank bij dergelijke onderhandelingen.

Contact

Van de oprichting tot het geven van advies aan het bestuur van de vennootschap, voorkom problemen door goed op de hoogte te zijn van het vennootschapsrecht. In Lille neemt u hiervoor Advocatenkantoor Willems-Nuyts onder de arm. Overloop eveneens de diensten bij andere rechtstakken.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken