Wie zijn we

Willems_Nuyts_02jpg.jpg
Advocatenkantoor Willems-Nuyts werd in april 2009 opgericht door meester Annemie Willems en meester Magda Nuyts. Deze juristen beschikken door hun professioneel verleden over ruime ervaring in diverse rechtskundige materies. Beiden zijn sterk vertrouwd met het burgerlijk recht en kunnen u met raad en daad bijstaan in de verschillende deelmateries.
 
Links achteraan: Annemie Willems
Rechts vooraan: Magda Nuyts

Meester Magda Nuyts is gespecialiseerd in fiscaal recht, vennootschapsrecht, zakenrecht, contractenrecht en handelsrecht. Indien u informatie nodig heeft voor een zaak die tot deze rechtstakken behoort, dan kan u bij meester Nuyts terecht voor deskundig advies en vertegenwoordiging.

Meester Annemie Willems heeft zich gedurende haar loopbaan toegespitst op personen- en familierecht, aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, contractenrecht, verkeersrecht en strafrecht.

Dankzij haar grondige kennis van deze rechtstakken kan meester Willems u verzekeren van vakkundige raad en vertegenwoordiging.

De advocaten hebben elk hun eigen specialisaties, maar vormen niettemin een sterke tandem. In de mate van het mogelijke zijn beide meesters op de hoogte van elkaars zaken.